Vouliarati.com - Βουλιαράτι Δρόπολης -

Καλώς Ήρθατε στους Βουλιαράτες.

Καλώς Ήρθατε
στους Βουλιαράτες

Το Βουλιαράτι ή Βουλιαράτες (αλβανικά: Bularat) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Άνω Δρόπολης, στην Αλβανία. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 350 μέτρων, απέχει 6 χιλιόμετρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα και υπάγεται στο νομό Αργυροκάστρου.

Στα δικαιώματα του πολίτη θα έπρεπε να ανήκει και το δικαίωμα να γνωρίζει την ιστορία του. 


Φίλιππος Ηλιού

Καλως ήλθατε στο site των Βουλιαρατινών. Κοντά σας από το 2005

Σπύρος

Να σπουδάζετε τα παιδιά σας να μανθάνουν τα ελληνικά. Κι' ώσαν μάθεις το παιδί σου γράμματα τότε λέγεσαι άνθρωπος.

Αγ. Κοσμάς (Διδαχή Ε')

Γιορτάζουμε τα πρώτα 10 χρόνια το Vouliarati.com κοιτάζοντας τα επόμενα 10.

Καφενείο Τα 4 Πλατάνια

Κωνσταντίνος Κατσίφας Τον εκτέλεσαν 28.10.2018

Στην ηλικία μας έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε, και αυτος επέλεξε, αυτά ειπαμε την τελευταία φορα.

Τοπονυμίες της περιοχής Βουλιαρατιού

ΟΙ ΤΟΠΟΝΥΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΙΟΥ

Οι τοπωνυμίες έχουν εξαιρετική σημασία για την ιστορία του τόπου. Θεωρούνται κι αυτές πηγές ιστορίας. Από τη μελέτη τους μπορούν να βγουν συμπεράσματα για τη ζωή του λαού, που πέρασε και κατοίκησε στον τόπο, για την νοοτροπία και τον πολιτισμό του, για το είδος της εργασίας του κι ακόμη για τη μορφή του φυσικού περίγυρου και τις αλλαγές, που έγιναν σ’αυτό στο πέρασμα των αιώνων. Από τα’όνομα μιας τοποθεσίας μαθαίνει κανείς αν υπήρχε στην παλιά εποχή χωριό, ή πόλη, που εξαφανίστηκε, εάν έγινε σε κάποιο μέρος κάποιο γεγονός, εάν υπήρχαν δάση και νερά τρεχούμενα, ή πηγάδια, που σήμερα δεν υπάρχουν. Κοντολογής οι ονομασίες των τόπων έχουν κάποια ιστορική, κοινωνική ή φυσική αιτία και δεν είναι απλά εφευρήματα της φαντασίας του ανθρώπου.
           Θ’αναφέρουμε όλες τις τοπωνυμίες της περιοχής Βουλιαρατίου, αλλά δεν θα κάνουμε συγκριτική μελέτη και έρευνα πάνω σ’αυτές. Θα σημειώσουμε μόνο προκαταβολικά μία παρατήρηση, ότι δηλαδή οι περισσότερες τοπωνυμίες είναι ελληνικές και οι λιγότερες είναι ξενικές. Ξενικές είναι κυρίως οι ονομασίες των βουνών, ενώ αντίθετα οι ονομασίες των χωραφιών  είναι το μεγαλύτερο ποσοστό ελληνικές.
          Και μια άλλη ακόμη παρατήρηση. Το λεξιλόγιο των τσομπαναραίων και της στάνης είναι το μεγαλύτερο μέρος του ξενικό, σε αντίθεση με το λεξιλόγιο των γεωργών που είναι ελληνικό. Αυτό μας κάνει να συμπεράνουμε ότι ο ντόπιος πληθυσμός ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία, τη δε κτηνοτροφία, λόγω της τραχύτητας και των δυσκολιών του επαγγέλματος, την έχουν αναθέσει σε σκληραγωγημένους ανθρώπους ξενικής καταγωγής, οι οποίοι μετάδωσαν και το λεξιλόγιο της γλώσσας τους στα σκεύη και αντικείμενα, που χρησιμοποιούσαν στη ζωή της στάνης καθώς και τα ονόματα στα γιδοπρόβατα και σε πολλές γύρω τοποθεσίες, όπου τα έβοσκαν.
           Τις τοπωνυμίες της περιοχής Βουλιαρατίου, που θα αναφέρουμε τις χωρίσαμε σε τρία μέρη: 1) Στις τοπωνυμίες μέσα στο χωριό, 2) στις τοπωνυμίες της ορεινής περιοχής και 3) στις τοπωνυμίες της πεδινής περιοχής.
         Α’.ΤΟΠΩΝΥΜΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
1)Τα Π ο υ ρ ν ά ρ ι α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς.  Τοποθεσία έξω από τον αυλόγυρο της εκκλησίας και ακριβώς στην είσοδο του χωριού.
2)Το Μ ε σ ο χ ώ ρ ι.  Η κεντρική πλατεία. Εξωραϊστηκε για πρώτη φορά το 1910 από τον επίτροπο της εκκλησίας Χαράλαμπο Βράνο, οπότε φυτεύτηκαν τα πλατάνια και το 1918 από τον ιταλικό στρατό κατοχής στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Από το μεσοχώρι ξεκινούν πολλοί δρόμοι που οδηγούν στους μαχαλάδες. Κάθε μαχαλάς (συνοικία) παίρνει το όνομα από την επικρατέστερη οικογένεια και έχουμε έτσι τα Τζουμπάτικα, τα Μαστακάτικα, τα Καλυβάτικα, Νταλιανάτικα, Μποτσολάτικα, Κομματάτικα, Παπαγιαννάτικα, Γκαζικάτικα, Ζαράτικα, Κουρεμενάτικα κλπ.
3) Το Α μ ε λ ι κ ό. Ο ξενώνας του χωριού, στην ακρινή πλευρά της κεντρικής πλατείας, όπου και το καφενείο.
4) Η Π λ α τ ε ί α  τ ο υ  Τ σ έ τ σ ο υ. Πλατεία όπου γίνονταν οι δημόσιοι χοροί
5) Η Π λ α τ ε ί α  τ ο υ  Α γ ι ο κ ο σ μ ά. Όπου ήταν και το Κόνισμα. Εκεί τώρα έχει χτιστεί το νέο σχολείο. Στην ίδια θέση ήταν και το πρώτο παλιό σχολείο, με ένα μεγάλο πλάτανο στη μέση.
6) Το Μ α γ α ζ ί τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς. Κτίριο που χρησίμευε για αποθήκη των εκκλησιαστικών εισοδημάτων.
7) Το Δ έ κ α τ ο. Κτίριο αποθήκης του φόρου δεκάτης των γεωργικών εισοδημάτων
8) Τα  Α λ ώ ν ι α  τ ο υ  χ ω ρ ι ο ύ.Έτσι λέγονται όλες οι γύρω από το χωριό περιφραγμένες με λιθόχτιστους τοίχους μικρές εκτάσεις, που ανήκουν σε κάθε οικογένεια και όπου μέσα έχουν πλακόστρωτα αλώνια για το αλώνισμα της πρωιμιάς.
9) Η  Κ ο ύ λ α. Τοποθεσία νότια του χωριού, όπου βρισκόταν το σεράι και οι αποθήκες των μπέηδων και αγάδων, φρικτή ανάμνηση της τουρκικής σκλαβιάς. Στη θέση της ανεγέρθηκε μεταπολεμικά από τους κατοίκους μεγαλόπρεπο κτίριο, που αρχικά χρησιμοποιήθηκε σαν σχολείο και ύστερα από την ανέγερση του νέου σχολείου στην πλατεία του Αγιοκοσμά χρησιμοποιείται για άλλες κοινοτικές ανάγκες. Το νέο σχολείο ανεγέρθηκε πάνω στα θεμέλια και με βάση το ίδιο σχέδιο που είχε αρχίσει να χτίζει για σχολείο στις παραμονές του πολέμου ο ονομαστός αρχιτέκτονας και καλός συγχωριανός μας Βας.Κουρεμένος.
10)Τα  Μ α ν τ ρ ι ά. Τοποθεσία στα ριζά της ράχης του Προσήλιου, όπου το χειμώνα οι τσομπάνηδες μαντρώνουν τα πρόβατα.
11) Γ κ ο ρ τ σ ι ά  τ ο υ Α γ ό ρ α. Τοποθεσία κοντά στο Ριζοπρόσηλο.

12)Η Π λ α κ ω τ ή. Τοποθεσία μεταξύ Βουλιαρατίου και Βόδριστας. Σώζονταν πλάκες από στέγες σπιτιών και θεμέλια τοιχών ως τις μέρες μας. Λένε ότι εκεί ήταν παλιότερα χτισμένο το χωριό.